ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

Το Overlay express κατά των Αλάτων Υγιεινή είναι το προϊόν που έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί το 100% των αλάτων από πόρτα ντους, πλακάκια, νιπτήρες, ντουζιέρες.

OVERLAY EXPRESS

Κατά των Αλάτων Υγιεινή