ΛΕΚΕΔΕΣ ΣΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

OVERLAY EXPRESS ΛΙΠΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Baking Soda

OVERLAY EXPRESS ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Με Χλώριο